IFRS 9 a modelování očekávaných kreditních ztrát

Název práce: IFRS 9 a modelování očekávaných kreditních ztrát
Autor(ka) práce: Chladová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Drahokoupil, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je porovnání dvou přístupů ke stanovení pravděpodobnosti selhání pro potřeby účetního standardu IFRS 9. Teoretická část se zabývá mezinárodním účetním standardem IFRS 9, jeho historií, vývojem a důvody vzniku. V praktické části jsou implementovány dvě metody stanovení pravděpodobnosti selhání, metoda postavená na markovských maticích a metoda využívající analýzu přežití. V závěru jsou obě metody porovnány.
Klíčová slova: IFRS 9; úvěrové riziko; Markovská matice; Vašíčkův model; analýza přežití; model zrychleného času selhání; model očekávaných úvěrových ztrát; pravděpodobnost selhání
Název práce: IFRS 9 and modeling of expected credit losses
Autor(ka) práce: Chladová, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Drahokoupil, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to compare two approaches to determining the probability of default for the needs of the accounting standard IFRS 9. The theoretical part deals with the international accounting standard IFRS 9, its history, development and the reasons for its creation. In the practical part, two methods of determining the probability of default are implemented, a method based on Markov matrices and a method using survival analysis. In the end, both methods are compared.
Klíčová slova: Markov matrix; Accelerated failure time model; credit risk; probability of default; Vasicek model; survival analysis; Expected credit loss model; IFRS 9

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 11. 2020
Datum podání práce: 11. 1. 2022
Datum obhajoby: 10. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75269/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: