Analýza národních a globálních aspektů vývoje hlavních amerických akciových burzovních indexů

Název práce: Analýza národních a globálních aspektů vývoje hlavních amerických akciových burzovních indexů
Autor(ka) práce: Říman, Vít
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mandel, Martin
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce analyzuje spojitosti ve vývoji hlavních amerických akciových indexů a vybranými makroekonomickými faktory. Představíme fundamentální vlastnosti zkoumaných veličin, jejich rozvoj od ledna 2010 do září 2020 a uvedeme hypotézy pro vztahy mezi jednotlivými ukazateli. Následně za pomoci metody nejmenších čtverců budeme hledat modely pro indexy NASDAQ 100 a S&P 500 a budeme zkoumat rozdíly mezi hypotetickými předpoklady a výsledky. Rozdílnosti modelů pro zmiňované indexy budeme dále diskutovat a zjišťujeme, že S&P 500 a Dow Jones indexy vykazují podstatně vyšší volatilitu než NASDAQ 100 a zároveň reagují odlišně na makroekonomický vývoj. Makroekonomické veličiny mají dopad na akciové trhy dle teoretického předpokladu.
Klíčová slova: Akciové trhy; USA; makroekonomické faktory; metoda nejmenších čtverců; S&P 500; NASDAQ 100
Název práce: Analysis of national and global aspects of development of main U.S. stock exchange indices
Autor(ka) práce: Říman, Vít
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mandel, Martin
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis analyses connection between development of US stock exchange and chosen macroeconomic factors. We will introduce fundamental characteristics of researched indicators, their evolution since January 2010 to September 2020 and introduce hypothesis for relationships between respective constituents. Afterwards we will search for models relevant to NASDAQ 100 and S&P 500 indices using ordinary least squares method and explain differences in hypothetical expectations and our results. Disparity in researched models for both indices will be further discussed and we find out that Dow Jones and S&P 500 indicate noticably higher volatility than NASDAQ 100 a simultaneously show different reaction to macroeconomic development. Macroeconomic factors influence stock exchange per theoretical assumptions.
Klíčová slova: Stock Exchange; USA; Macroeconomic factors; Ordinary Least Squares; S&P 500; NASDAQ 100

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 3. 2020
Datum podání práce: 17. 1. 2022
Datum obhajoby: 31. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73002/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: