Analýza vybrané ekonomické krize 2008

Název práce: Analýza vybrané ekonomické krize 2008
Autor(ka) práce: Haidai, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brada, Jaroslav
Oponenti práce: Hrabec, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá ekonomickou krizí roku 2008. Nejprve popisuje, co je krize obecně, co ji způsobuje a jak se může krize projevovat v ekonomice. Druhá část práce uvádí hlavní příčiny jejího vypuknutí. Třetí část na příkladech vývoje akciových indexů a cen akcií vybraných společností analyzuje situaci, která se odrazila na amerických akciových trzích. Zaměříme se také na bankovní oblast a určíme, jak krize zasáhla tehdejší nejvýznamnější banky, zejména Lehman Brothers, a k jakým problémům vedla.
Klíčová slova: Ekonomická krize; finanční krize; Fed; úroková sazba; hypotéka; ratingové agentury; cenové bubliny; akcie; investiční banky
Název práce: Analysis of selected economic crisis 2008
Autor(ka) práce: Haidai, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Brada, Jaroslav
Oponenti práce: Hrabec, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis examines the economic crisis of 2008. First, it describes what a crisis is in general, what causes it, and how it can manifest itself in the economy. The second part of the work lists the main causes of its outbreak. The third part analyzes the situation, which was reflected in the US stock markets, using examples of the development of stock indices and stock prices of selected companies. We will also focus on the banking area and determine how the crisis affected the most important banks at the time and what problems it led to, especially Lehman Brothers.
Klíčová slova: price bubbles; rating agencies; Economic crisis; financial crisis; Fed; interest rate; mortgage; stocks; investment banks

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 6. 2020
Datum podání práce: 18. 1. 2022
Datum obhajoby: 31. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73600/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: