Bezhotovostní ekonomika

Název práce: Bezhotovostní ekonomika
Autor(ka) práce: Nguyenová, Thi Diem
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hládek, Tomáš
Oponenti práce: Tisová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce na téma „Bezhotovostní ekonomika“ je zvýšit povědomost o této tématice a shrnout podstatné informace pro člověka, co se nepohybuje v oblasti financí a tím zvýšit jeho finanční gramotnost. První kapitoly jsou především o teoretickém základu, který by případný čtenář této bakalářské práce měl znát. Poslední kapitola je zaměřena na obdobu SWOT analýzu Bezhotovostní ekonomiky. Kapitola je doprovázená kvantitativními daty získanými z dotazníku, který jsem vypracovala a rozeslala široké veřejnosti k vyplnění. Taktéž zahrnuji zpracována kvalitativní data získána z hloubkových rozhovorů. V poslední kapitole jsou ve zkratce popsány současné situace v zemích, které jsou nakloněny k zavedení bezhotovostní ekonomiky.
Klíčová slova: COVID-19; Elektronické peníze; Kryptoměny; SWOT analýza; Bezhotovostní ekonomika; Peníze
Název práce: Bezhotovostní ekonomika
Autor(ka) práce: Nguyenová, Thi Diem
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hládek, Tomáš
Oponenti práce: Tisová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor's thesis on the topic "Cashless Economy" is to increase awareness of this topic and to summarize essential information for a person who is not educated in finance and thus increase his financial literacy. The first chapters are mainly about the theoretical basis that a potential reader of this bachelor's thesis should know. The last chapter is focused on an analogy of the SWOT analysis of the Cashless Economy. The chapter is accompanied by quantitative data obtained from a questionnaire, which I created and distributed to the general public for completion. I also include processed qualitative data obtained from in-depth interviews. In the last chapter I briefly mention current situation in countries which are keen on the notion of having a cashless economy.
Klíčová slova: Electronic money; Money; Cryptocurrency; SWOT analysis; Cashless economy; COVID-19

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2021
Datum podání práce: 20. 1. 2022
Datum obhajoby: 3. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76955/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: