Proces obsluhy v systémech hromadné obsluhy

Název práce: Proces obsluhy v systémoch hromadnej obsluhy
Autor(ka) práce: Fekeč, Radoslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Holý, Vladimír
Oponenti práce: Sokol, Ondřej
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá náhodným procesom obsluhy v základných modeloch hromadnej obsluhy. Porovnáva proces obsluhy modelu M/M/c, ktorý sa riadi exponenciálnym rozdelením a model M/G/c, ktorý sa riadi všeobecným rozdelením vyplývajúci z dát. Jedným z cieľov práce je ukázať rozdiel medzi distribúciami náhodných procesov obsluhy. Dalším cieľom práce je pomocou simulácie modelu M/G/c ukázať presnosť náhodného procesu obsluhy, ktorý sa riadi exponenciálnym rozdelením obsluhy na určenie pravdepodobnostných charakteristík počtu zákazníkov v systéme. Výsledok práce ukázal, že exponenciálne rozdelenie obsluhy podhodnocuje v relatívne väčších dobách obsluhy skutočné rozdelenie obsluhy a významne podhodnocuje pravdepodobnostné charakteristiky pri väčšom počte zákazníkov v systéme.
Klíčová slova: exponenciálne rozdelenie; model hromadnej obsluhy; nahodný proces obsluhy; simulácia
Název práce: Proces obsluhy v systémech hromadné obsluhy
Autor(ka) práce: Fekeč, Radoslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Holý, Vladimír
Oponenti práce: Sokol, Ondřej
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabýva náhodným procesem obsluhy v základních modelech hromadné obsluhy. Srovnává proces obsluhy modelu M/M/c, který se řídí exponenciálním rozdělením a model M/G/c, který se řídí obecným rozdělením vyplývajícím z dat. Jedním z cílů práce je ukázat rozdíl mezi distribucemi náhodných procesů. Dalším cílem práce je pomocí simulace modelu M/G/c ukázat přesnost náhodného procesu obsluhy, který se řídí exponenciálním rozdělením obsluhy k určení pravděpodobnostních charakteristik počtu zákazníků v systému. Výsledek práce ukázal, že exponenciální rozdělení obsluhy podhodnocuje v relativně větších dobách obsluhy skutečné rozdělení a významně podhodnocuje pravděpodobnostní charakteristiky při větším počtu zákazníků v systému.
Klíčová slova: náhodný proces obsluhy; exponenciální rozdělení; model hromadné obsluhy; simulace
Název práce: Random process of service in queueing systems
Autor(ka) práce: Fekeč, Radoslav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Holý, Vladimír
Oponenti práce: Sokol, Ondřej
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bachelor thesis describes random process of service in basic models of queueing theory. The main topic is to compare M/M/c queueing model, where service distribution is exponential with M/G/c model, where service distribution is general distribution derived from data. First of the goals is to show the difference between both service time distributions. The second goal is to analyse the accuracy of exponential service distribution on probability characteristics number of customers in system, which was used by simulation. The result of the analysis shows, that exponential service distribution underestimates real distribution in relatively longer service times and significantly underestimates probability characteristics with large number of customers in the system.
Klíčová slova: simulation; random process of service; exponential distribution; queueing system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2022
Datum podání práce: 5. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80039/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: