Zelené Dvory

Název práce: Zelené Dvory
Autor(ka) práce: Valková, Irena
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Streblov, Pavel
Oponenti práce: Kloudová, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce představuje projekt developerského řešení v bezprostřední blízkosti budoucí stanice metra D Nové Dvory v městské části Praha 4. Rozloha předmětného území je cca 3,5 ha. Zde navrhujeme polyfunkční areál, jehož realizace je rozebrána z hlediska stavebního, obchodního, právního i finančního. Navrhujeme optimální mix funkčních ploch na základě analýzy komerční hodnoty městského developmentu, vlastnických vztahů, způsobu financování a předpokladů budoucího vývoje realitního trhu. Součástí práce je finanční model projektu včetně analýzy rizik a citlivostní analýzy.
Klíčová slova: Development, investice do nemovitostí; IRR, výstavba v Praze, stavební náklady; povolovací proces, průzkum trhu, Real Estate
Název práce: Zelené Dvory
Autor(ka) práce: Valková, Irena
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Streblov, Pavel
Oponenti práce: Kloudová, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis represents a unique development solution located in the immediate proximity to the Nové Dvory underground station on the future line D in the Prague 4 neighbourhood. The site area is approximately 3.5 ha. We suggest to build a multifunctional complex whose realization is analyzed from the construction, commercial, legal and financial perspectives. We suggest an optimal mix of realized functional spaces, based on the analysis of city construction statistics, ownership title specifics, problematics of finance and assumptions on the future real estate market trends. The work contains a financial model, risk assessment and sensitivity analysis.
Klíčová slova: Development, real estate investment; IRR, construction in Prague, construction costs; permitting process, market analysis, Real Estate

Informace o studiu

Studijní program / obor: MBA Nemovitosti a jejich oceňování
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 9. 2021
Datum podání práce: 8. 5. 2022
Datum obhajoby: 24. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80598/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: