Hodnocení uživatelské zkušenosti (UX) u vybraných mobilních aplikací pro rozvoz jídel

Název práce: Hodnocení uživatelské zkušenosti (UX) u vybraných mobilních aplikací pro rozvoz jídel
Autor(ka) práce: To, Hoang Viet
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sládek, Pavel
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaujímá hodnocením uživatelské zkušenosti pro vybrané mobilní aplikace, které dováží jídlo. Hlavním cílem této práce bude porovnání jednotlivých aplikací z pohledu uživatelské zkušenosti pomocí vybraných metod. Dalším cílem v teoretické části práce bude představení a popis základních principu UX designu, jeho myšlení a následně proces tvorby UX designu. Následně představení problematiky uživatelské a zákaznické zkušenosti. Následuje část, kde budou představeny metody pro měření uživatelské a zákaznické zkušenosti. Hlavním cílem v praktické části bude pomocí vybraných metod změřit vybrané aplikace podle různých kategorií a následně jejich vyhodnocení.
Klíčová slova: zákaznická zkušenost; uživatelská zkušenost; mobilní aplikace; rozvoz jídel; UX design
Název práce: Evaluation of user experience (UX) for selected mobile applications for food delivery
Autor(ka) práce: To, Hoang Viet
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sládek, Pavel
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused to evaluate User Experience for selected mobile food delivery applications. The main aim of the work will be comparing each application from the view of the user experience. The other goal is in the theoretical part of the thesis will be to introduce and describe the basic principles of UX design, its thinking and then the process of UX design. Subsequently introducing customer experience and user experience. This is followed by a section where methods for measuring user and customer experience will be introduced. The main objective in the practical part will be to use the selected measurement methods will be used to measure for the selected delivery food applications according to different categories. Lastly, evaluation of chosen applications.
Klíčová slova: Customer Experience; User Experience; food delivery; UX Design; mobile application

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 1. 2022
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79616/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: