Návrh sourcingové strategie pro Nemocnici Nymburk

Název práce: Návrh sourcingové strategie pro Nemocnici Nymburk
Autor(ka) práce: Hrouda, Matěj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Úvodní teoretická část definuje pojmy sourcing a outsourcing. Jsou představeny jejich varianty včetně výhod a nevýhod. Dále je popsána historie Nemocnice Nymburk s.r.o. a jejího IS/ICT oddělení, a zpřehledněna kategorizace nemocničních zařízení v rámci České republiky. V praktické části je provedena analýza stávajícího stavu IS/ICT sourcingové strategie Nemocnice Nymburk, s.r.o. Ta je provedena na základě konzultací s vedoucím IS/ICT oddělení nymburské nemocnice. Následuje analýza požadavků na novou sourcingovou strategii, návrh nové sourcingové strategie a její validace.
Klíčová slova: Informační a komunikační technologie; Outsourcing; Informační systém; Sourcingová strategie; Sourcing
Název práce: Proposal of sourcing strategy for Nymburk Hospital
Autor(ka) práce: Hrouda, Matěj
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is divided into two main parts. The introductory theoretical part defines the concepts of sourcing and outsourcing. Their variants including advantages and disadvantages are presented. Furthermore, the history of the Nemocnice Nymburk, s.r.o. and its IS/ICT department is described, and the categorization of hospital facilities within the Czech Republic is made clear. In the practical part, an analysis of the current state of the IS/ICT sourcing strategy of Nemocnice Nymburk, s.r.o. is performed. It is based on consultations with the head of the IS/ICT department of the Nymburk hospital. This is followed by an analysis of the requirements for a new sourcing strategy, a proposal for a new sourcing strategy and its validation.
Klíčová slova: Sourcing; Sourcing strategy; Outsourcing; Information system; Information and communication technology

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 9. 2021
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77766/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: