Možnosti zvyšování atraktivity zámku Hluboš z.ú

Název práce: Možnosti zvyšování atraktivity zámku Hluboš z.ú
Autor(ka) práce: Stočesová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Malcová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o neziskové organizaci Zámek Hluboš z. ú. a o možnostech, jak zvýšit celkovou atraktivitu tohoto objektu. V teoretické části jsou obecně popsány neziskové organizace, jejich fungování, financování a právní zakotvení. V praktické části je zpracováno porovnání Hluboše se zámkem v Malči a Rožmitále pod Třemšínem, na jejichž základě jsou navržena potřebná opatření pro hlubošský zámek. Cílem práce je navržení opatření, která povedou ke zvýšení atraktivity zámku Hluboš. Základními metodami, které jsou v práci použity, jsou metody komparace a dotazování.
Klíčová slova: zámek; nestátní nezisková organizace; marketing; kulturní dědictví
Název práce: Hluboš Chateau and possibilities to increase its attractiveness
Autor(ka) práce: Stočesová, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Malcová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the non-profit organization Zámek Hluboš and possibilities of increasing the overall attractiveness of this building. The theoretical part generally describes non-profit organizations, their operation, financing, and legal basis. The practical part compares Hluboš with the chateau in Maleč and Rožmitál pod Třemšínem, on which bases the necessary ideas for the Hluboš are created. The aim of the work is to find proposes that will increase the attractiveness of the Hluboš Chateau. The basic methods that are used in the work are methods of comparison and interviewing.
Klíčová slova: marketing; non-governmental non-profit organization; cultural heritage; Chateau

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2022
Datum podání práce: 10. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79533/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: