Business model validation: Practical assessment of an early-stage digital business model

Název práce: Business model validation: Practical assessment of an early-stage digital business model
Autor(ka) práce: Lütt, Magnus
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lukeš, Martin
Oponenti práce: Pakzad, Hassieb
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis analyzes the validation of early-stage digital business models. In the first part, frameworks for business model development and their approach to validation are outlined. In the second part, the validation of a business model is carried out and examined in practice. Frameworks are applied, and attempts are examined to achieve validation through various measures. An MVP and its development are described, along with the measurement of user behavior and collection of customer feedback. Ultimately, the results are evaluated, and practical guidance for digital entrepreneurs is derived.
Klíčová slova: Business model development; Busines model validation; Digital entrepreneurship; MVP
Název práce: Business model validation: Practical assessment of an early-stage digital business model
Autor(ka) práce: Lütt, Magnus
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lukeš, Martin
Oponenti práce: Pakzad, Hassieb
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis analyzes the validation of early-stage digital business models. In the first part, frameworks for business model development and their approach to validation are outlined. In the second part, the validation of a business model is carried out and examined in practice. Frameworks are applied, and attempts are examined to achieve validation through various measures. An MVP and its development are described, along with the measurement of user behavior and collection of customer feedback. Ultimately, the results are evaluated, and practi-cal guidance for digital entrepreneurs is derived.
Klíčová slova: Digital entrepreneurship; MVP; Business model development; Busines model validation

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2021
Datum podání práce: 11. 5. 2022
Datum obhajoby: 20. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79067/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: