Možnosti financování s UEFA pro rozvoj českého ženského fotbalu

Název práce: Možnosti financování s UEFA pro rozvoj českého ženského fotbalu
Autor(ka) práce: Nepokojová, Pavlína
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Kočí, Kateřina
Oponenti práce: Satrapová, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Rozvoj ženského fotbalu a jeho finanční podpora je jednou z otázek většiny fotbalových klubů napříč všemi zeměmi včetně České republiky. Možnosti financování z hlediska typu příjmů, čerpání programů a možnosti získání finanční podpory jsou různé. Jednou z forem získání financí je HatTrick program, který poskytuje UEFA. Tyto finance jsou rozděleny mezi 55 fotbalových svazů a jsou určeny pro rozvoj ženského fotbalu v 55 zemích. Práce se zaměřuje na srovnání HatTrick programů ve třech zemích, a to v České republice, Švédsku a Dánsku. Výsledkem by mělo být využití výše zmíněného programu a financí z něj pro navržení optimálního a efektivního programu v České republice, který povede k rozvoji ženského fotbalu.
Klíčová slova: HatTrick program; UEFA; Financování; Rozvoj; Ženský fotbal
Název práce: UEFA financing for the development of women's football in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Nepokojová, Pavlína
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Kočí, Kateřina
Oponenti práce: Satrapová, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The development of women's football and its financial support are one of the discussed topics of football clubs across Europe including the Czech Republic. There are different options of funding in terms of the different forms of incomes and uses of funding. The ways of receiving the financial support can vary. One of the options of gaining financing is through the HatTrick program that UEFA provides. This UEFA funding is split among all 55 national associations in 55 countries devoted to the development of women's football. This thesis is focused on the comparison of the HatTrick programs of three different countries, the Czech Republic, Denmark, and Sweden. The result should suggest a use of the mentioned program and its funding to implement an optimal and effective program for the Czech Republic that leads to the development of women's football in the Czech Republic.
Klíčová slova: Women's football; HatTrick program; UEFA; Financing; Development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 1. 2022
Datum podání práce: 15. 5. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79314/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: