Komparace sportovního vývoje mládeže a dospělých v bazénovém plavání: regionální pohled

Název práce: Komparace sportovního vývoje mládeže a dospělých v bazénovém plavání: regionální pohled
Autor(ka) práce: Tesárek, Jakub
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Srb, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
1.Úvod 2.Základní schéma sportovního rozvoje mládeže a dospělých bazénového plavání v České republice 3.Tréninkové metody a kritéria zařazování sportovců do jednotlivých struktur rozvoje mládeže 4.Specifikace výběru nejúspěšnějších plavců od 1. 1. 2012 do současnosti 5.Komparace podmínek pro sportovní rozvoj v rámci jednotlivých krajů České republiky 6.Porovnání úspěšnosti výchovy vybraných plavců kluby a oddíly v jednotlivých krajích České republiky 7.Vzájemné porovnání sportovního rozvoje vybraných sportovců a specifikace dosažení jejich úspěchu 8.Závěr
Klíčová slova: Rozvoj; Plavání; Region
Název práce: Comparison of youth and adult sport development in swimming: a regional perspective
Autor(ka) práce: Tesárek, Jakub
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Srb, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
1. Introduction 2. General scheme of youth and adult development of swimming in the Czech Republic 3. Training methods and criteria for the selection of athletes to the individual youth development structures 4. Specification of the selection of the most successful swimmers from 1st January 2012 till presented. 5. Comparison of conditions for sport development within the individual regions of the Czech Republic 6. Comparison of the success rate of selected swimmers raised by clubs in individual regions of the Czech Republic 7. Mutual comparison of the sport development of selected athletes and specification of their success 8.Conclusion
Klíčová slova: Swimming; Region; Development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2022
Datum podání práce: 17. 5. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79330/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: