Optimalizace interních komunikačních procesů v rodinné firmě

Název práce: Optimalizace interních komunikačních procesů v rodinné firmě
Autor(ka) práce: Hilgertová, Amálie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sadílek, Tomáš
Oponenti práce: Procházka, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu interních komunikačních procesů firmy Hiko sport s.r.o. s cílem podat doporučení na jejich optimalizaci. V teoretických východiscích práce je definováno rodinné podnikání, podnikové procesy, ERP systém, server, koncept změny, komunikace, porady, hodnot a strategie. Praktická část práce zahrnuje charakteristiku zkoumané firmy a z největší části je tvořena vlastním výzkumem. Ten se skládá z dotazníkového šetření a konzultací s managementem firmy. Dále práce obsahuje vyhodnocení výzkumu a z něj se odvíjející návrhy a doporučení.
Klíčová slova: optimalizace komunikačních procesů; podnikové procesy; interní firemní komunikace; rodinné podnikání
Název práce: Optimalization of internal communication processes in a family business
Autor(ka) práce: Hilgertová, Amálie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sadílek, Tomáš
Oponenti práce: Procházka, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main focus of this bachelor thesis is on analysis of internal communication processes of a company Hiko s.r.o. and suggestions for optimalization of these processes. In the theoretical part of this thesis following terms and concepts are defined: family business, business process, ERP, server, concept of change, meetings, values, and strategy. The practical part involves characteristics of the company and mainly it focuses on the survey and interviews with management of the company. These two data sources are analysed and suggestions for future improvement are carried out in the last chapter. Business communication, internal communication, business processes, optimalization of communication processes, family business
Klíčová slova: internal business communication; business processes; optimization of communication processes; family business

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 6. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77185/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: