Blockchain technologie v obchodování s elektřinou

Název práce: Blockchain Technology in Energy Trading
Autor(ka) práce: Nentvich, Kryštof
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jedlinský, Jakub
Oponenti práce: Zeynalov, Ayaz
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main goal of the diploma thesis is to identify and assess commercial opportunities for a company within the energy trading industry with the possible integration of blockchain technology. The thesis is structured into three chapters. First chapter brings to the readers an economic perspective of electricity markets, electricity trading and identifies the trends driving the energy industry. The second chapter introduces the blockchain technology in relevance to the energy industry, electricity trading and provides an overview and assessment of existing blockchain projects. The last chapter builds on theoretical and practical knowledge presented in the previous two chapters and suggests commercial opportunities for a company in energy industry with a possible implementation of blockchain technology.
Klíčová slova: electricity; energy; trading; blockchain
Název práce: Blockchain technologie v obchodování s elektřinou
Autor(ka) práce: Nentvich, Kryštof
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jedlinský, Jakub
Oponenti práce: Zeynalov, Ayaz
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je identifikovat a zhodnotit obchodní příležitosti pro společnost pohybující se v odvětví obchodování s elektřinou s možnou integrací technologie blockchainu. Práce je strukturována do tří kapitol. První kapitola přináší čtenářům ekonomický pohled na trhy s elektřinou, obchodování s elektřinou a identifikuje trendy, které ovlivňují energetický průmysl. Druhá kapitola představuje blockchainovou technologii vztahující se k aplikacím v energetickém průmyslu a k obchodování s elektřinou, poskytuje přehled a zhodnocuje existující blockchainové projekty. Poslední kapitola navazuje na teoretické a praktické poznatky uvedené v přechozích dvou kapitolách a navrhuje obchodní příležitosti pro společnost pohybující se v energetickém průmyslu s možnou implementací technologie blockchainu.
Klíčová slova: elektřina; blockchain; energetika; obchodování

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 13. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76372/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: