Automobilový průmysl v EU a USA: ekonomický význam

Název práce: Automobilový průmysl v EU a USA: ekonomický význam
Autor(ka) práce: Procházka, Vojtěch
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Kohut, Dominik
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce řeší ekonomický význam automobilového průmyslu v ekonomikách EU a USA. Cílem byla analýza ekonomického významu automobilového průmyslu pro tyto dvě ekonomiky. Vyhodnocení probíhalo na základě literární rešerše, analýzy, komparace a deskripce. Výsledky ukazují, že ekonomický význam automobilového průmyslu je pro oba regiony velice silný. V závěru jsou formulovány konkrétní výzvy, kterým dnes automobilový průmysl čelí a na jejichž zvládnutí bude záležet jeho další vývoj.
Klíčová slova: Automobilový průmysl; Ekonomický význam; EU; USA
Název práce: Automotive in EU and US: economic importance
Autor(ka) práce: Procházka, Vojtěch
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Kohut, Dominik
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the economic importance of the automotive industry in the EU and US economies. The aim was to analyze the economic importance of the automotive industry for these two economies. The evaluation was based on a literature search, analysis, comparison and description. The results show that the economic importance of the automotive industry is very strong for both regions. In the end are formulated specific challenges, which the automotive industry faces. The further developement of the whole automotive today depends on its handling of these challenges.
Klíčová slova: Automotive industry; EU; US; Economic importance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2016
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 13. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56294/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: