Decentralizovaná aplikace pro video streamovací a originální obsah produkující službu

Název práce: Decentralized Application for Video Streaming and Original Content Production Service
Autor(ka) práce: Gorol, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kučera, Jan
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master thesis proposes a decentralized application design for video streaming and original content producing services such as Netflix and Hulu and aims to present a solution that would eliminate a bridge between the content creators and the content consumer; thus, ensuring a fairer content creators-oriented ecosystem. New content may be proposed by the users and the proposed project may be crowdfunded by the in-app users; thus, becoming the project’s investors. Investors receive a NFT token with an associated share that ensures them the streaming rewards given by their share. Prototype of such an application was built; though, unsuccessful in providing a deployable working solution related to the rewards distributing system.
Klíčová slova: blockchain; Netflix; dapp; Ethereum; Polygon; The Graph; IPFS; decentralization; streaming
Název práce: Decentralizovaná aplikace pro video streamovací a originální obsah produkující službu
Autor(ka) práce: Gorol, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kučera, Jan
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce navrhuje design decentralizované aplikace pro video streamující and originální obsah produkující služby jako Netflix a Hulu a představuje řešení která má eliminovat most mezi producenty obsahu a mezi jeho konzumenty, zajišťující tak férovější ekosystém orientovaný na producenty obsahu. Nový obsah může být navrhován uživateli aplikace a navrhovaný projekt může být crowdfundován, a tak umožňující uživatelům se stát investory. Investoři obdrží NFT token se spojeným investičním podílem, který jim zajišťuje obdržení odměn za streamování.
Klíčová slova: Ethereum; Polygon; The Graph; Decentralizace; streaming; blockchain; IPFS; Netflix; dapp

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 5. 2021
Datum podání práce: 30. 6. 2022
Datum obhajoby: 7. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77014/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: