Digitalizace státní správy a její vliv na úniky v oblasti DPH

Název práce: Digitalizace státní správy a její vliv na úniky v oblasti DPH
Autor(ka) práce: Vrána, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Oponenti práce: Dytrychová, Alžběta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá posouzením vlivu míry digitalizace státní správy na daňové úniky v oblasti DPH měřené prostřednictvím mezery DPH. Na základě regresního modelu vícerozměrných panelových časových řad byl zjišťován vliv indexu digitalizace a dalších proměnných nalezených v literatuře na mezeru DPH. Analýza byla provedena na členských státech Evropské Unie v letech 2003 až 2019. Výsledkem práce je zjištění, že statistický vliv na daňové úniky má jak index digitalizace, tak HDP na hlavu, kvóta DPH a základní sazba daně. V případě míry digitalizace bylo zjištěno, že s růstem indexu digitalizace o 0,01 klesne mezera DPH na obyvatele v hodnotě 6,406 EUR.
Klíčová slova: daňové úniky; panelová regrese; e-government; mezera DPH; digitalizace
Název práce: Digitalization of state administration and its impact on VAT evasion
Autor(ka) práce: Vrána, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Oponenti práce: Dytrychová, Alžběta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis examines the impact of the government‘s level of digitalization on VAT evasion as measured by the VAT gap. A panel regression model was used to examine the impact of the digitalization index and other variables found in the literature. The analysis was conducted on European Union member states between 2003 and 2019. As a result, the paper finds out that the digitalization index, GDP per capita, VAT quota and basic tax rate have a statistical impact on tax evasion. Regarding the digitalization rate, it was found that as the digitalization index increases by 0.01, the VAT gap per capita drops by €6.406.
Klíčová slova: E-government; Digitalization; Tax evasion; Panel regression; VAT gap

Informace o studiu

Studijní program / obor: Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2021
Datum podání práce: 21. 8. 2022
Datum obhajoby: 13. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77872/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: