Due Diligence

Název práce: Due Diligence
Autor(ka) práce: Kocourek, Ivan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jurka, Robert
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je popsat proces finanční due diligence v rámci fúzí a akvizic. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž v teoretické části je v obecné rovině představena problematika fúzí a akvizic, základní mechanismy due diligence a její jednotlivé specializace. Největší prostor v teoretické části je věnován představení finanční due diligence. V praktické části je na žádost potenciálního investora zpracována případová studie fiktivní společnosti, která působí v oblasti poskytování internetového připojení.
Klíčová slova: due diligence; fúze a akvizice; M&A; finanční due diligence
Název práce: Due Diligence
Autor(ka) práce: Kocourek, Ivan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jurka, Robert
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to describe the role of financial due diligence in the process of mergers and acquisitions. The thesis is divided into a theoretical and a practical part, where the theoretical part presents the introduction to mergers and acquisitions and the basic mechanisms of due diligence and its individual specializations. The largest space in the theoretical part is devoted to the introduction of financial due diligence. In the practical part, at the request of a potential investor, a case study of a fictitious company operating as an internet service provider is prepared by a consulting company.
Klíčová slova: financial due diligence; due diligence; mergers & acquisitions; M&A

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2022
Datum podání práce: 28. 8. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80135/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: