Problematika přechodu z vedlejší činnosti na hlavní u individuálního podnikatele

Název práce: Problematika přechodu z vedlejší činnosti na hlavní u individuálního podnikatele
Autor(ka) práce: Krtková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šindelář, Michal
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou přechodu z vedlejší činnosti na hlavní u individuálního podnikatele. Cílem práce je charakterizovat povinnosti podnikatele, kterým musí dostát, pokud přestane splňovat podmínky pro výkon vedlejší činnosti. Teoretická část se zabývá vymezením metodiky fyzických osob a také evidenčními a daňovými povinnostmi individuálního podnikatele. Praktická část práce se věnuje povinnostem skutečně existující fyzické osoby, která na přelomu roku opustila zaměstnanecký poměr a z níž se stala z pohledu sociálního zabezpečení osoba podnikající na základě hlavní činnosti.
Klíčová slova: Vedlejší činnost; Zdravotní pojištění; Daňová evidence; Hlavní činnost; Individuální podnikatel; Sociální pojištění
Název práce: An issue of a transfer from side business to core business at an individual entrepreneur
Autor(ka) práce: Krtková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šindelář, Michal
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with an issue of a transfer from side business to core business at an individual entrepreneur. The aim of the thesis is to characterise a businessman´s duties that have to be fulfilled in case the person ceased to meet the conditions for side business performance. The theoretical part deals with a classification of a natural person methodology as well as evidential and tax duties of an individual entrepreneur. The practical part of the thesis deals with duties of a real natural person that left employment at the turn of the year and that became a person-entrepreneur in core business from the viewpoint of social security.
Klíčová slova: Social insurance; Tax records; Individual entrepreneur; Core business; Side business; Health insurance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2021
Datum podání práce: 31. 8. 2022
Datum obhajoby: 15. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78803/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: