Nabídka a potenciál pop-up restaurací v Praze

Název práce: Nabídka a potenciál pop-up restaurací v Praze
Autor(ka) práce: Jeřábek, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bejdáková, Blanka
Oponenti práce: Kvítková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce si klade za cíl shrnout a popsat nabídku a potenciál pop-up restaurací v České republice se zaměřením na Prahu. Porovnává vybraná gastronomická zařízení a také komentuje názory spotřebitelů. Teoretická část poskytuje doplňující informace o trendech v moderní gastronomii a vysvětluje pojem pop-up. Práce také popisuje historii tohoto trendu. Přidává mnoho příkladů podniků nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. V neposlední řadě práce popisuje a komentuje výsledky výzkumu spotřebitelského vnímání, který byl proveden dotazníkovou metodou. Tyto data slouží jako důležitý zdroj pro SWOT analýzu a závěr práce.
Klíčová slova: pop-up; restaurace; Praha; gastronomie
Název práce: Offer and potencial of pop-up restaurants in Prague
Autor(ka) práce: Jeřábek, Marek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bejdáková, Blanka
Oponenti práce: Kvítková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis aims to summarize and clarify the offer and the potential of pop-up restaurants in the Czech republic, especially in Prague. It compares chosen gastronomical facilities and also discusses reports given by consumers. Theoretical part provides additional information about trends in modern gastronomy and explains, what does the term pop-up mean. The thesis also describes the history of the pop-up trend. It shows high number of examples, not only from the Czech republic but even from foreign countries. Last but not least, the thesis explains and comments results of the consumer perception research, which has been collected via questionnaire. Those data is an important input for SWOT analysis and the conclusion
Klíčová slova: gastronomy; restaurant; Prague; pop-up

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 6. 2021
Datum podání práce: 8. 12. 2022
Datum obhajoby: 18. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77073/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: