Vliv influencer marketingu na angažovanost zákazníků

Název práce: The impact of influencer marketing on customer engagement
Autor(ka) práce: Larišová, Tatiana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Hinčica, Vít
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this master's thesis is to identify what impact influencer marketing has on customer engagement on social media platforms in the Czech and Slovak markets in the selected brand. In the beginning, a literature review on the topics of customer engagement, social media marketing and influencer marketing is laid out using relevant studies. This thesis is based on primary quantitative research in the form of an online survey aimed at social media users. The chosen brand for this thesis is MyProtein, because of its use of influencer marketing strategies. The results of the conducted research are analysed to answer the research questions, which further maintain the direction for achieving the purpose of this thesis. Limitations are discussed at the end of the thesis, along with a conclusion of the results aiming to meet the goal of the thesis.
Klíčová slova: customer engagement; influencer marketing; social media marketing; social media influencers; MyProtein
Název práce: Vliv influencer marketingu na angažovanost zákazníků
Autor(ka) práce: Larišová, Tatiana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Hinčica, Vít
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zjistit, jaký vliv má influencer marketing na zapojení zákazníků na platformách sociálních médií na českém a slovenském trhu u vybrané značky. Na začátku je pomocí relevantních studií vypracován přehled literatury na témata zapojení zákazníků, marketing na sociálních sítích a influencer marketing. Tato práce vychází z primárního kvantitativního výzkumu formou online průzkumu zaměřeného na uživatele sociálních sítí. Pro tuto práci byla zvolena značka MyProtein, a to z důvodu využití strategií influencer marketingu. Výsledky provedeného výzkumu jsou analyzovány za účelem zodpovězení výzkumných otázek, které dále směrují k naplnění cíle této práce. Omezení jsou diskutována v závěru práce spolu se závěrem výsledků směřujících ke splnění cíle práce.
Klíčová slova: zapojení zákazníků; influencer marketing; marketing na sociálních sítích; MyProtein; influenceři na sociálních sítích

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 11. 2021
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 13. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78854/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: