Analýza zákaznické báze, segmentace a návrh personalizace v automotive e-commerce platformě

Název práce: Analýza zákaznické báze, segmentace a návrh personalizace v automotive e-commerce platformě
Autor(ka) práce: Nožička, Miloš
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Teplý, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem závěrečné MBA práce je segmentace a personalizace v automotive e-commerce platformě. Cílem je analýza a definice segmentů současné zákaznické báze za účelem bližšího poznání jednotlivých skupin zákazníků, jejich specifik a vytvoření konceptu pro využití pro personalizaci obsahu. Benefitem je ověření technické proveditelnosti a využitelnosti strojového učení v automotive e-commerce platformě za účelem zlepšení standardních e-commerce metrik v podobě průměrné hodnoty objednávky, případně průměrného počtu produktů na objednávce a dalších.
Klíčová slova: personalizace; strojové učení; datová analýza; segmentace; e-commerce; automotive
Název práce: Customer base analysis, segmentation and personalization design in the automotive e-commerce platform
Autor(ka) práce: Nožička, Miloš
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Teplý, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the final MBA thesis is segmentation and personalization in the automotive e-commerce platform. The goal is to analyze and to define segments within the current customer base with aim to closely discover the individual customer clusters, their specifics and to create the concept for content personalization. The benefit is to validate the technical feasibility and usability of the machine learning in the automotive e-commerce platform to increase the standard e-commerce KPIs such as average order value, average number of products per order and others.
Klíčová slova: personalization; segmentation; machine learning; data analysis; e-commerce; automotive

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 4. 2022
Datum podání práce: 15. 12. 2022
Datum obhajoby: 24. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83136/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: