Odpisy majetku jako nástroj daňové politiky

Název práce: Odpisy majetku jako nástroj daňové politiky
Autor(ka) práce: Šípoš, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Muzaeva, Petimat
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou daňových odpisů v České republice, Německu a Velké Británii. V práci jsou zkoumány způsoby, kterými je možné ve vybraných státech daňově odpisovat majetek a zároveň jsou zde popsány příslušné části legislativy daňových zákonů. Následně jsou porovnávány vybrané sekce legislativ předmětných států. Mimo toto srovnání se práce zaobírá také způsoby, jakými vybrané státy reagovaly na ekonomické krize skrze daňové odpisy.
Klíčová slova: daňové odpisy; kapitálové příspěvky; investice; daňový odpočet; zákon o daních z příjmů; majetek
Název práce: Depreciation of assets as a tax policy instrument
Autor(ka) práce: Šípoš, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Muzaeva, Petimat
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the issue of tax depreciation in the Czech Republic, Germany and Great Britain. The thesis examines the ways in which tax depreciation of assets is possible in the selected countries and describes the relevant parts of the tax legislation. Subsequently, selected parts of the legislation of the countries in question are compared. Beyond this comparison, the paper also looks at the ways in which the selected states have responded to economic crises through tax depreciation.
Klíčová slova: tax depreciation; capital allowances; income tax law; asset; investment; tax deduction

Informace o studiu

Studijní program / obor: Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 3. 2022
Datum podání práce: 7. 1. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80425/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: