Strategický význam Severního ledového oceánu pro USA

Název práce: Strategický význam Severního ledového oceánu pro USA
Autor(ka) práce: Choc, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá strategickým významem Severního ledového oceánu pro Spojené státy. Jsou zde analyzovány americké zájmy a nástroje jejich prosazování. Zájmy jsou zjištěny na základě analýzy amerických vládních a bezpečnostních dokumentů a jsou rozděleny na obranné, ekonomické a udržení stability. Jako nástroje jsou probrány především ty, které se týkají vojenské přítomnosti a diplomatických aktivit. V závěru je pomocí analýzy zájmů s ohledem na geopolitické souvislosti a americkou přítomnost v Arktidě stanoven strategický význam Severního ledového oceánu pro USA.
Klíčová slova: Arktida; geostrategie; Spojené státy americké; národní zájem; Severní ledový oceán
Název práce: The strategic importance of the Arctic Ocean to the US
Autor(ka) práce: Choc, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis examines the strategic importance of the Arctic Ocean to the United States. The thesis analyses U.S. interests and the tools for advancing them. The interests are identified by analysing U.S. government and security documents and are divided into defence, economic, and stability maintenance. The tools discussed are primarily those related to military presence and diplomatic activities. Finally, the strategic importance of the Arctic Ocean to the U.S. is established by analysing interests concerning the geopolitical context and the U.S. presence in the Arctic.
Klíčová slova: Arctic Ocean; geostrategy; Arctic; USA; national interest

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní studia a diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 9. 2022
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 23. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81460/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: