Papežská diplomacie a její význam pro současné mezinárodní vztahy

Název práce: Papežská diplomacie a její význam pro současné mezinárodní vztahy
Autor(ka) práce: Přenosilová, Pavla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Veselý, Zdeněk
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá tématem relevance papežské diplomacie v současném světě. Je zkoumáno, zda diplomatický aparát Svatého Stolce plní stanovené cíle a s jakým úspěchem jich dosahuje. Součástí práce je průběžné hodnocení Františkova pontifikátu. Práce vysvětluje unikátnost tohoto hybridního aktéra mezinárodních vztahů a důsledků, které z této skutečnosti plynou. Speciální pozornost je věnována pozici papeže jako mediátora a inovacím, které papež František zavádí.
Klíčová slova: soft power; papež František; papežská diplomacie
Název práce: Papal Diplomacy and Its Meaning for Contemporary International Relations
Autor(ka) práce: Přenosilová, Pavla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Veselý, Zdeněk
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the relevance of papal diplomacy in the contemporary world. It examines whether the diplomatic apparatus of the Holy See is fulfilling its stated goals and with what success it is achieving them. The work includes an ongoing assessment of Francis' pontificate. The thesis explains the uniqueness of this hybrid actor in international relations and the implications that emerge from this fact. Special attention is paid to the Pope's position as a mediator as well as to the innovations that Pope Francis has introduced.
Klíčová slova: soft power; papal diplomacy; pope Francis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní studia a diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 8. 2022
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 23. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81281/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: