Návrh a vývoj pluginu do CMS WordPress pro interaktivní rámcové kalkulace

Název práce: Návrh a vývoj pluginu do CMS WordPress pro interaktivní rámcové kalkulace
Autor(ka) práce: Jandák, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Smutný, Zdeněk
Oponenti práce: Chudán, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá návrhem a implementací zásuvného modulu do systému WordPress, pro vytváření interaktivních rámcových kalkulací. Finální produkt je zaměřen na menší firmy a jednotlivce, kteří využívají systém WordPress pro správu svých webových stránek a chtějí do nich přidat interaktivní kalkulačky pro výpočet kvantitativních položek. Aplikace má pak za úkol zjednodušit tvorbu a úpravu zmíněných položek a kalkulací. Aplikace je postavena na programovacích jazycích PHP a JavaScript. Využívá vestavěných funkcí od WordPress API. Práce začíná analýzou studií konkurence a končí testováním naimplementovaného modulu a jeho distribucí.
Klíčová slova: JavaScript; kalkulace; PHP; plugin; testování; WordPress
Název práce: Design and development of a plugin for the CMS WordPress for interactive framework calculations
Autor(ka) práce: Jandák, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Smutný, Zdeněk
Oponenti práce: Chudán, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the design and implementation of a plugin for WordPress, for creating interactive framework calculations. The final product is aimed at smaller companies and individuals who use the WordPress system to administer their websites and want to add interactive calculators to calculate quantitative items. The application is then tasked with making it simple to create and edit those items and calculations. The application is built on PHP and JavaScript programming languages. And it uses built-in features from WordPress API. The thesis starts with an analysis with a study of competition and ends with testing the implemented module and its distribution.
Klíčová slova: JavaScript; calculation; PHP; plugin; testing; WordPress

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2022
Datum podání práce: 11. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83322/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: