Aplikace Lean udržitelnosti ve společnosti Loro Oro

Název práce: Application of Lean sustainability in the company Loro Oro
Autor(ka) práce: Matijević, Alisa
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Martínez, Felipe
Oponenti práce: Pernica, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Organisations offer numerous possibilities for process improvement, particularly in the case of SMEs, which are more agile and adaptable than larger organisations, making them better suited for process improvement initiatives. This Bachelor’s thesis aims to explore and improve the process of personalising leather straps in the Czech company Loro Oro, using Lean sustainability and other Lean tools. Theoretical background is given to the leather industry, Lean Six Sigma and Operations management, as well as their connection to sustainability. DMAIC is then applied to analyse, create, and control improvements for the specified process. The outcome of the thesis is the improved process and its potential application in the company, along with the academic contribution as another case of Lean and Green.
Klíčová slova: DMAIC; Lean Six Sigma; branding of leather; Lean Sustainability; process improvement
Název práce: Aplikace Lean udržitelnosti ve společnosti Loro Oro
Autor(ka) práce: Matijević, Alisa
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Martínez, Felipe
Oponenti práce: Pernica, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Organizace nabízejí mnoho možností pro zlepšování procesů, zejména v případě malých a středních podniků (SMEs), které jsou agilnější a přizpůsobivější než větší organizace, což je činí vhodnějšími pro iniciativy zlepšování procesů. Cílem této bakalářské práce je prozkoumat a zlepšit proces personalizace kožených popruhů v české společnosti Loro Oro s využitím Lean udržitelnosti a dalších Lean metod. Teoretická část se věnuje kožedělnému průmyslu, metodám Lean Six Sigma a řízení operací, a zároveň jejich propojení s udržitelností. Metoda DMAIC je následně aplikována k analýze, tvorbě a kontrole zlepšení daného procesu. Výsledkem práce je vylepšený proces a jeho potenciální uplatnění ve společnosti, spolu s akademickým přínosem jako další příklad Lean and Green.
Klíčová slova: zlepšování procesu; ražba kůže; DMAIC; Lean Six Sigma; Lean udržitelnost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bachelor of Business Administration
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2023
Datum podání práce: 14. 5. 2023
Datum obhajoby: 31. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83825/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: