Ruská invaze na Ukrajinu a její dopad na sportovní svět: vyloučení ruských a běloruských sportovců a postoje vybraných mezinárodních sportovních federací

Název práce: Ruská invaze na Ukrajinu a její dopad na sportovní svět: vyloučení ruských a běloruských sportovců a postoje vybraných mezinárodních sportovních federací
Autor(ka) práce: Kučerová, Nikol
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Škoda, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje problematice vyřazení ruských a běloruských sportovců po invazi Ruska na Ukrajinu v únoru 2022. Zaměřuje se především na mapování vývoje postoje Mezinárodního olympijského výboru a vybraných sportovních federací během jednoho roku od vypuknutí války. Dále se také zabývá názorem evropských včetně české komise sportovců. Hlavním závěrem jsou postoje různých sportovních odvětví k problematice účasti či neúčasti ruských a běloruských sportovců ve světovém sportu. Nejdůležitější je asi proměna názoru MOV, který se snaží za aby někteří z nich mohli na sportovních akcích za přísných podmínek startovat.
Klíčová slova: Ukrajina; olympijská charta; olympijské příměří; válka na Ukrajině; Rusko; Bělorusko; vyřazení sportovců; sport a invaze na Ukrajinu; mezinárodní sportovní federace; bojkot; Mezinárodní olympijský výbor; vyřazení ruských a běloruských sportovců
Název práce: The Russian invasion of Ukraine and its impact on the sports world: the exclusion of Russian and Belarusian athletes and the positions of selected international sports federations
Autor(ka) práce: Kučerová, Nikol
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Škoda, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the issue of the elimination of Russian and Belarusian athletes after Russia's invasion of Ukraine in February 2022. It mainly focuses on mapping the development of the attitude of the International Olympic Committee and selected sports federations within one year of the outbreak of the war. It also deals with the opinion of the European, including the Czech, athletes' commission. The main conclusion is the attitudes of various sports sectors to the issue of the participation or non-participation of Russian and Belarusian athletes in world sports. The most important thing is probably the change of opinion of the IOC, which is trying to ensure that some of them can start at sports events under strict conditions.
Klíčová slova: Olympic charter; Olympic truce; International olympic committee; ban for athletes; Belarus; Ukraine; ban for Russian and Belarusian athletes; the invasion of Ukraine and sport; international sport federations; boycott; war in Ukraine; Russia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 1. 2023
Datum podání práce: 15. 5. 2023
Datum obhajoby: 21. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83340/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: