The impact of remote working on employee motivation and engagement

Název práce: The impact of remote working on Employee Motivation and Engagement
Autor(ka) práce: Subind, Vinayak
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Hořáková, Marie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of the thesis is to study the positive and negative aspects of remote working and how it affects employees’ motivation and engagement towards their work. The thesis will consist of a theoretical section that reviews the existing literature and research on remote working, motivation, engagement and the common factors affecting them within employees. The methodology section aims to answer the research questions and uses a qualitative method of semi-structured interviews done on employees working at Microsoft HR in Prague. The methodological section allows the reader to understand the experiences of working employees towards remote working and how it affects their motivation and engagement.
Klíčová slova: remote working; employee motivation; employee engagement; work from home
Název práce: The impact of remote working on employee motivation and engagement
Autor(ka) práce: Subind, Vinayak
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Hořáková, Marie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of the thesis is to study the positive and negative aspects of remote working and how it affects employees’ motivation and engagement towards their work. The thesis will consist of a theoretical section that reviews the existing literature and research on remote working, motivation, engagement and the common factors affecting them within employees. The methodology section aims to answer the research questions and uses a qualitative method of semi-structured interviews done on employees working at Microsoft HR in Prague. The methodological section allows the reader to understand the experiences of working employees towards remote working and how it affects their motivation and engagement.
Klíčová slova: employee motivation ; employee engagement; remote working; work from home

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bachelor of Business Administration
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2023
Datum podání práce: 15. 5. 2024
Datum obhajoby: 30. 5. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83729/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: