Institucionální uspořádání regulace a dohledu

Název práce: Institucionální uspořádání regulace a dohledu
Autor(ka) práce: Paul, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Oponenti práce: Brůna, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce představuje teoretická východiska regulace a dohledu finančních institucí a uvádí hlavní změny k přístupu regulace a dohledu po finanční krizi v roce 2008. V hlavní části práce jsou pak rozebírány jednotlivé modely uspořádání regulatorních a dohledových orgánů. A i přes to, že odborníci žádný konkrétní model nedoporučují, nastiňuji svou představu o kvalitním modelu institucionálním uspořádání regulace a dohledu pro rozvinuté finanční trhy. Poslední část této práce se pak zabývá funkčností systému regulace a dohledu v praxi v rámci ČR, kde je nyní dohled svěřen ČNB a ve Spojeném království, kde nalezneme model dvou vrcholů se značným vlivem Bank of England.
Klíčová slova: Regulace; Dohled; Banka; Finanční krize; Modely uspořádání; ČNB; Česká republika; Velká Británie
Název práce: Institutional Structure of Regulation and Supervision
Autor(ka) práce: Paul, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Oponenti práce: Brůna, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis provides insight into the theoretical basis of regulation and supervision of financial institutions and the principal changes in regulation and supervision after the financial crisis in 2008. The main part analyses some models of regulatory and supervisory. Despite the fact that experts do not recommend any specific model, I outline my idea of a quality model of the institutional structure of regulation and supervision for well-developed financial markets. The last part of this work describes the functionality of the regulation and supervision system in practice within the Czech Republic, where supervision is now entrusted to the CNB, and in the United Kingdom, where the Twin Peaks model with considerable influence of the Bank of England is implied.
Klíčová slova: The Czech Republic; Bank; CNB; Regulation; Supervision; Financial crisis; Supervision Models; Great Britain

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 11. 2022
Datum podání práce: 26. 5. 2023
Datum obhajoby: 14. 6. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83005/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: