Vkladová a příplatková povinnost společníka společnosti s ručením omezeným podle české a německé právní úpravy

Název práce: Vkladová a příplatková povinnost společníka společnosti s ručením omezeným podle české a německé právní úpravy
Autor(ka) práce: Vu, Ha Thi
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kříž, Radim
Oponenti práce: Švarc, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá dvěma vybranými povinnostmi společníka společnosti s ručením omezeným a jejich srovnání s německou právní úpravou. Cílem této bakalářské práce je jasně vyzkoumat rozdíly těchto povinností v obou právních úpravách a to tak, aby si čtenář po přečtení této práce mohl udělat jednoduchou představu o tom, v čem se tyto dvě povinnosti v těchto dvou zemích liší, a v čem jsou si obě právní úpravy naopak velmi podobné.
Klíčová slova: společnost s ručením omezeným ; vkladová povinnost; příplatková povinnost
Název práce: Deposit and surcharge obligations of a shareholder of a limited liability company under Czech and German law
Autor(ka) práce: Vu, Ha Thi
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kříž, Radim
Oponenti práce: Švarc, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with two selected obligations of a shareholder of a limited liability company and their comparison with German law. The aim of this bachelor thesis is to clearly examine the differences between these duties in the two legal systems, so that the reader, after reading this thesis, can get a simple idea of how these two duties differ in the two countries and how the two legal systems are, on the contrary, very similar.
Klíčová slova: limited liability company; deposit obligation; surcharge obligation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2022
Datum podání práce: 30. 6. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82063/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: