Komunikační strategie aftersales produktů a služeb v automotive

Název práce: Komunikační strategie aftersales produktů a služeb v automotive
Autor(ka) práce: Ondrejka, Ondrej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sadílek, Tomáš
Oponenti práce: Čermáková, Elvíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá zhodnocením stávající marketingové komunikace aftersales služeb a sortimentu autopříslušenství, zjištění potenciálu prodeje, orientace zákazníků a návrhu nové marketingové strategie komunikace těchto služeb a produktů.
Klíčová slova: Aftersales služby; E-shop; Marketing; Aftersales produkty
Název práce: Marketing strategy of aftersales products and services
Autor(ka) práce: Ondrejka, Ondrej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sadílek, Tomáš
Oponenti práce: Čermáková, Elvíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis focuses on the evaluation of the marketing communication and activities of aftersales services and car accessories, the determination of sales potential, customer orientation and recommend a new marketing strategy for the communication of these services and products.
Klíčová slova: Aftersales services; Car accessories; Automotive marketing; e-shop

Informace o studiu

Studijní program / obor: Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2022
Datum podání práce: 30. 6. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81668/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: