Legalizace výnosů z trestné činnosti v českém právním řádu

Název práce: Legalizace výnosů z trestné činnosti v českém právním řádu
Autor(ka) práce: Pieklo, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Levý, Jan
Oponenti práce: Kříž, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá legalizací výnosů z trestné činnosti v českém právním řádu. Klade si za cíl poskytnout rozbor problematiky této trestné činnosti, zejména dle § 216 odst. 2, potažmo § 217 trestního zákoníku, ale pozornost je věnována i jiným právním předpisům. V práci autor čtenáře stručně seznámí s historickým vývojem tohoto druhu kriminality a popíše jednotlivé fáze a metody páchání tohoto trestného činu v praxi. Dále se autor zabývá historickým vývojem právní úpravy daných norem na území ČR, a to až do současnosti. Na závěr se autor zabývá rozborem typových znaků tohoto trestného činu a to včetně analýzy judikatury, dále autor uvádí i přehled možnosti postihování tohoto trestného činu a to jak v případě fyzických, tak právnických osob.
Klíčová slova: Legalizace výnosů z trestné činnosti; Trestní odpovědnost právnických osob; Praní peněz
Název práce: Money laundering in Czech legal system
Autor(ka) práce: Pieklo, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Levý, Jan
Oponenti práce: Kříž, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelors thesis is focused on money laundering in the Czech legal system. It aims to analyse the forementioned felony as it is defined in § 216, section 2 and § 217 of the criminal code, while mentioning other acts relevant to this topic. Furthermore, author sumamrizes the evolution of this criminnal offense around the world and describes phases and methods of commiting this crime. Author then describes the evolution of legal acts concerning this issue in the Czech legal codex until now. To conclude, author analyzes the legal characteristics of this criminal offense including jurisprudence analysis, with mentioning the arts and options of punishment of both physical and legal entites.
Klíčová slova: Legal entity criminal liability; Money laundering; Proceeds of crime

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 9. 2022
Datum podání práce: 30. 6. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81452/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: