Zlato jako bezpečný přístav v pandemii Covid-19? Případová studie České republiky

Název práce: Gold as a safe haven asset During Covid 19 Crisis? A case study on the Czech Republic
Autor(ka) práce: Nedbálková, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: de Batz de Trenquelléon, Laure Sabine Marie
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main aim of this thesis is to determine whether gold was a safe haven investment during the different periods of the Covid 19 pandemic. The analysis is done on the Czech PX index in the period between June 2018 and May 2023 using the GARCH model, which is often used in the literature on this subject. The thesis robustly describes the topic of investors' search for safe havens in turbulent times and the gold market as such. The analysis concludes with evidence that gold performed as a safe haven during the initial phase of the pandemic, but then lost this status.
Klíčová slova: gold; safe haven; Covid-19; GARCH
Název práce: Zlato jako bezpečný přístav v pandemii Covid-19? Případová studie České republiky
Autor(ka) práce: Nedbálková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: de Batz de Trenquelléon, Laure Sabine Marie
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je určit, zda zlato bylo bezpečným přístavem pro investici v jednotlivých obdobích pandemie Covid-19. Analýza je provedena na českém PX indexu v období června 2018 – května 2023 pomocí GARCH modelu, jehož obdoby jsou často používány v literatuře zabývající se tímto tématem. Práce robustně popisuje problematiku hledání bezpečných přístavů investory v turbulentních obdobích a trh zlata jako takový. V závěru analýzy je doloženo, že se zlato chovalo jako bezpečný přístav v prvotní fázi pandemie, poté však tento status ztratilo.
Klíčová slova: zlato; bezpečný přístav; Covid-19; GARCH

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 9. 2022
Datum podání práce: 30. 6. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81318/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: