Věrnost zákazníka jako konkurenční nástroj cestovních kanceláří a agentur

Název práce: Věrnost zákazníka jako konkurenční nástroj cestovních kanceláří a agentur
Autor(ka) práce: Malá, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Houška, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Teoretická část diplomové práce "Věrnost zákazníka jako konkurenční nástroj cestovních kanceláří a agentur" specifikuje produkt cestovního ruchu a pojednává o hlavních odlišnostech mezi zbožím a službami, které zdůvodňují rozdílnou podobu marketingu zboží a marketingu služeb. Dále uvádí teoretické základy věrnostních a motivačních programů a marketingový pohled na jednotlivé formy podpory prodeje. Praktická část práce se zabývá analýzou věrnostních a motivačních programů aplikovaných cestovními kancelářemi a agenturami na trhu České republiky ve sledovaném období od června 2007 do září 2008. Praktická část dále zahrnuje marketingový průzkum zaměřený na vztah zákazníků k cestovním kancelářím a agenturám, na znalost existujících věrnostních a motivačních programů a na ověření jejich účinnosti při formování loajality zákazníků.
Klíčová slova: věrnost zákazníka; cestovní agentura; cestovní kancelář; cestovní ruch; věrnostní program
Název práce: Consumer loyalty - competitive advantage of travel agencies
Autor(ka) práce: Malá, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Houška, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theoretical part of diploma thesis "Consumer loyalty - competitive advantage of travel agencies" is focused on specification of tourism product and the main differences in goods and services. This part also deals with principles of loyalty and motivation programmes and includes marketing view of particular forms of sales promotions. The practical part is based on analysis of loyalty and motivation programmes aplicated by travel agencies in the market of the Czech republic during the period under consideration (june 2007 - september 2008). Practical part is also focused on marketing research concentrated on relation between consumers and travel agencies, their knowledge of existing loyalty and motivation programmes and demonstration of theirs effectivity.
Klíčová slova: loyalty programmes; travel agencies; tourism; consumer loyalty

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2008
Datum podání práce: 6. 6. 2009
Datum obhajoby: 19. 1. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16722/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: