Analýza dopadu přijetí eura na Slovensku pomocí Synthetic control method

Název práce: Analýza dopadu přijetí eura na Slovensku pomocí Synthetic control method
Autor(ka) práce: Viplerová, Anežka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Kureková, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je zhodnocení dopadu přijetí eura na slovenskou ekonomiku s využitím Synthetic control method. Tato metoda využívá princip sestrojení syntetické kontrolní jednotky na základě vážených průměrů zvolených subjektů. Následně je porovnán vývoj syntetické a skutečné jednotky, což umožňuje zachycení rozdílu mezi situací s intervencí a bez intervence. Zjištěné výsledky ukazují, že po vstupu Slovenska do eurozóny došlo k rozdílnému vývoji oproti scénáři, ve kterém by ke vstupu nedošlo. Slovenská ekonomika zaznamenala růst HDP na obyvatele, přičemž odchylky mezi skutečným a syntetickým Slovenskem se v letech 2010-2016 pohybovaly okolo hodnoty 8 %. Tento pozitivní vliv ovšem v následujících letech postupně slábl a do roku 2021 úplně vymizel.
Klíčová slova: eurozóna; evropská integrace; měnová unie; Slovensko; Synthetic control method
Název práce: Analysis of the Euro Adoption Impact in Slovakia Using Synthetic Control Method
Autor(ka) práce: Viplerová, Anežka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Kureková, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to evaluate the impact of the adoption of the euro on the Slovak economy using the Synthetic control method. This method is based on constructing a synthetic control unit that consists of the weighted averages of the selected subjects. Subsequently, the development of the synthetic and the actual unit is compared, which allows to capture differences between the situation with and without intervention. The results show that after the entry of Slovakia into the eurozone, there was a different development compared to the scenario without the euro. The Slovak economy recorded growth in GDP per capita, while the deviations between real and synthetic Slovakia were around 8% in the years 2010-2016. However, this positive influence gradually weakened in the following years and completely disappeared by 2021.
Klíčová slova: Euro area; European integration; monetary union; Slovakia; Synthetic control method

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2022
Datum podání práce: 12. 8. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81708/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: