Hodnocení finanční a ekonomické gramotnosti českých vysokoškoláků

Název práce: ASSESSMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC LITERACY AMONG CZECH UNIVERSITY STUDENTS
Autor(ka) práce: Makovcová, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dohnal, Ondřej
Oponenti práce: Čihák, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis analyzes the level of financial and economic literacy among university students in the Czech Republic. The main contribution of the work is the creation of a set of questions that can be further used to measure financial and economic literacy. At the same time, the work presents a model that is suitable for evaluating tests focusing on financial and economic literacy (IRT model). From the application of CART analysis, it was not proven that the level of economic education achieved influences the level of financial or economic literacy of students. The reason may be insufficient application of economic and financial principles in practice.
Klíčová slova: financial literacy; economic literacy; Item Response Theory
Název práce: Hodnocení finanční a ekonomické gramotnosti českých vysokoškoláků
Autor(ka) práce: Makovcová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dohnal, Ondřej
Oponenti práce: Čihák, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce analyzuje úroveň finanční a ekonomické gramotnosti mezi vysokoškolskými studenty v České republice. Hlavním přínosem práce je vytvoření setu otázek, které mohou být nadále použity k měření finanční a ekonomické gramotnosti. Práce zároveň představuje model, který je vhodný pro hodnocení testů zaměřujících se na finanční a ekonomickou gramotnost (IRT model). Z aplikace CART analýzy nebylo prokázáno, že úroveň dosaženého ekonomického vzdělání má vliv na úroveň finanční nebo ekonomické gramotnosti studentů. Důvodem může být nedostatečná aplikace ekonomických a finančních principů v praxis. klíčová slova - finanční/ekonomická gramotnost, ekonomické vzdělání a výuka ekonomie, keywords – financial/economic literacy, Economic Education and Teaching of Economics, Klíčová slova: finanční a ekonomická gramotnost, Item Response Theory, Analýza regresních a klasifikačních stromů
Klíčová slova: Ekonomická gramotnost; Item response theory; Finanční gramotnost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2022
Datum podání práce: 15. 8. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79981/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: