Analýza vývoje reportingu o udržitelném rozvoji vybraných bankovních institucí

Název práce: Analýza vývoje reportingu o udržitelném rozvoji vybraných bankovních institucí
Autor(ka) práce: Hušková, Šárka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Petera, Petr
Oponenti práce: Šoljaková, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou reportingu o udržitelnosti českých bank, konkrétně České spořitelny, Monety a Komerční banky, které spojuje vydávání samostatné zprávy o udržitelnosti a vykazování nefinančních informací podle standardizace GRI. Cílem této práce je zhodnotit pomocí kvantitativní a kvalitativní analýzy zveřejněné informace o udržitelnosti vzhledem ke standardizaci a jejím požadavkům. Předmětem analýzy jsou reporty České spořitelny a Komerční banky za období 2019-2021, respektive reporty Monety 2017-2021.
Klíčová slova: udržitelnost; společenská odpovědnost; bankovnictví; CSR; standardy GRI; nefinanční reporting; informace o udržitelnosti; General Reporting Initiative
Název práce: Analysis of the Development of Sustainability Reporting of selected Banking Institutions
Autor(ka) práce: Hušková, Šárka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Petera, Petr
Oponenti práce: Šoljaková, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on analysis of sustainability reporting of czech banks, specifically Česká spořitelna, Moneta and Komerční banka, which are related by issuing of a separate sustainability report and reporting non-financial information according to GRI standards. The aim of the thesis is to evaluate published sustainability information with regard to standardization and its requirements by qualitative and quantitative analysis. The subject of the analysis are reports of Česká spořitelna and Komerční banka for years 2019-2021 and reports of Moneta for years 2017-2021.
Klíčová slova: sustainability; CSR; Corporate Social Responsibility; Banking; General Reporting Initiative; Non-financial Reporting

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 11. 2022
Datum podání práce: 20. 8. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82757/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: