Genderové aspekty rodičovské dovolené jako rozhodujícího faktoru při výběhu povolání

Název práce: Genderové aspekty rodičovské dovolené jako rozhodujícího faktoru při výběhu povolání
Autor(ka) práce: Krejčířová, Dora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na podmínky rodičovské dovolené, jako na benefity pro zaměstnance, které mohou ovlivnit jejich rozhodování při výběru zaměstnavatele a na jejich spokojenost v zaměstnání. Teoretická část definuje pojmy související s daným tématem. Pojednává o typech vystoupení z klasického pracovního procesu za účelem péče o dítě a o problematice rozdílů postavených za základě genderu. Praktická část obsahuje analýzu tří firem, které jsou zastoupeny jakožto příklady progresivní a inkluzivní zaměstnanecké politiky. Dále praktická část obsahuje vlastní kvantitativní výzkum, který byl proveden formou dotazníkového šetření. Cílem práce bylo zjistit, zda je pro rodiče a potenciální rodiče progresivní politika rodičovské dovolené faktorem při výběru zaměstnavatele a zda je to pro ně důležitý prvek při vytváření spokojeného pracovního prostředí.
Klíčová slova: Rodičovská dovolená; Gender; Benefity
Název práce: Parental leave as a benefit and a decision making factor when choosing an employer
Autor(ka) práce: Krejčířová, Dora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis poses the question regarding parental leave's role as an employee benefit. It questions parental leave policies as a crucial factor in selecting an employer and as a contributing factor to a higher quality work-life balance. The theoretical segments define the core aspects and keywords associated with this phenomenon. These chapters include the choices available to parents in caring for their children, as well as addressing gender-related questions involving discrimination and disbalance in this specific topic. The practical and research sections entail an examination of three companies in the Czech Republic, serving as exemplars of progressive and inclusive employee policies. These sections also incorporate the insights from respondents, garnered through an online questionnaire. The objective of this thesis is to find out whether the benefits linked to parental leave significantly influence the decisions of parents and potential parents in their choice of employer and in shaping a healthy and desirable work environment.
Klíčová slova: Benefits; Parental leave; Gender

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 2. 2023
Datum podání práce: 22. 8. 2023
Datum obhajoby: 15. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85157/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: