Analysis of the Relationship between R&D and Company Performance

Název práce: Analysis of the Relationship between R&D and Company Performance
Autor(ka) práce: Weber, Nadine
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Balogh, Ivan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Research and development (R&D) activities are crucial to remain competitive. Extant literature presents divergent views on R&D’s contribution to company performance, specifically profitability and hints at cultural differences in approaching R&D led to analyze such relationship within a regional comparison between Europe and Asia. Filling the research gap focusing on the Technology, Media and Telecommunication (TMT) sector, the study evaluated a sample of 132 Asian and European companies operating in the TMT sector for the 2018 – 2022 period. Using panel generalized method of moments (P-GMM), results showed R&D intensity had a positive but statistically insignificant impact on profitability, but a positive and significant effect on capital market performance. Notably, Asian firms' R&D intensity had a more pronounced impact on performance, supporting literature’s view on cultural differences in R&D strategies.
Klíčová slova: Research and Development; Profitability; Capital Market Performance; TMT Sector ; Panel Generalized Methods of Moments
Název práce: Analysis of the Relationship between R&D and Company Performance
Autor(ka) práce: Weber, Nadine
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Balogh, Ivan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Research and development (R&D) activities are crucial to remain competitive. Extant literature presents divergent views on R&D’s contribution to company performance, specifically profitability and hints at cultural differences in approaching R&D led to analyze such relationship within a regional comparison between Europe and Asia. Filling the research gap focusing on the Technology, Media and Telecommunication (TMT) sector, the study evaluated a sample of 132 Asian and European companies operating in the TMT sector for the 2018 – 2022 period. Using panel generalized method of moments (P-GMM), results showed R&D intensity had a positive but statistically insignificant impact on profitability, but a positive and significant effect on capital market performance. Notably, Asian firms' R&D intensity had a more pronounced impact on performance, supporting literature’s view on cultural differences in R&D strategies.
Klíčová slova: Research and Development; Profitability; Capital Market Performance; Panel Generalized Methods of Moments; TMT Sector

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 12. 2022
Datum podání práce: 24. 8. 2023
Datum obhajoby: 5. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83079/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: