Sportovní diplomacie Kataru: případ soft disempowerment?

Název práce: Sportovní diplomacie Kataru: případ soft disempowerment?
Autor(ka) práce: Michalec, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce zkoumá případ sportovní diplomacie Kataru. Její teoretická část obsahuje nejdůležitější teoretická východiska pro následující vývoj práce. Jsou jimi: propojení sportu a politiky, sportovní diplomacie jako součást veřejné diplomacie státu a organizace světových sportovních akcí. Následný výzkum ve své první části zkoumá motivace Kataru pro pořádání mistrovství světa ve fotbale v roce 2022 a poté analyzuje nejvýznamnější milníky sportovní diplomacie Kataru. Druhá část výzkumu se pak zaměřuje přímo na případ katarského mistrovství světa v kopané z hlediska korupční ságy FIFA a porušování lidských práv.
Klíčová slova: Mistrovství světa ve fotbale FIFA; sportovní diplomacie; státní image; měkká síla
Název práce: Qatar's sports diplomacy: A case of soft disempowerment?
Autor(ka) práce: Michalec, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper examines the case of Qatar's sports diplomacy. Its theoretical part includes the most important theoretical background for the following development of the thesis. These are: the link between sport and politics; sport diplomacy as part of a state's public diplomacy; and the organisation of global sporting events. Subsequent research in its first part examines Qatar's motivations for hosting the 2022 FIFA World Cup and then analyses Qatar's most significant sport diplomacy milestones. The second part of the research then focuses directly on the case of the Qatar World Cup in terms of the FIFA corruption saga and human rights violations.
Klíčová slova: state image; FIFA World Cup; sports diplomacy; soft power

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní studia a diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 9. 2022
Datum podání práce: 8. 12. 2023
Datum obhajoby: 9. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81462/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: