Inovace musiness modelu vybrané zdravotnické společnosti

Název práce: Business Model Innovation of Selected Medical Company
Autor(ka) práce: Brejlová, Marie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kubíček, Aleš
Oponenti práce: Pernica, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The ever-changing external business environment challenges businesses to keep up. They face technological and economic advances that pressure them to adjust their Business Models (BM) in order to stay efficient and equal their competitors. The aim of this thesis was to analyse current BM of Private Medical Company (PMC) and successfully innovate it using the Business Model Navigator (BMN) framework. As the first step of BMN, the current BM had to be created with the help of External and Internal analyses that served as the base of information. Using the BMN, three steps took place where brainstorming and using 55 patterns suggested new innovations. The result of this process was innovated BM of PMC, enriched by new product implementation, adjustments of current treatment methods, customer segment addition, innovated channels and key partners, new loyalty rewards, and deduction of price for the Elderly customer segment. As an outcome, further application of new BM was suggested to the PMC’s Management.
Klíčová slova: Innovation; Business Model; Canvas; Navigator; Analysis; Healthcare
Název práce: Inovace musiness modelu vybrané zdravotnické společnosti
Autor(ka) práce: Brejlová, Marie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubíček, Aleš
Oponenti práce: Pernica, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Neustále se měnící vnější podnikatelské prostředí vyzývá podniky, aby držely krok. Technické a ekonomické pokroky tlačí na firmy, aby upravili své business modely (BM), a zůstali tak efektivní a vyrovnali se svým konkurentům. Cílem této práce bylo analyzovat současný BM soukromé lékařské kliniky a úspěšně ji inovovat pomocí rámce Business Model Navigator (BMN). Prvním krokem BMN bylo vytvoření aktuálního BM pomocí externích a interních analýz, které sloužily jako základna pro tvorbu. BMN se skládá ze čtyř kroků, ale poslední byl v této práci vynechán kvůli špatné aplikovatelnosti. V předchozích třech krocích bylo použito 55 vzorů pro návrh nove BM inovace, ikonických pro BMN rámec. Výsledkem tohoto procesu byl inovovaný BM soukromé kliniky, obohacený o implementaci nových produktů, úpravy stávajících léčebných metod, přidání zákaznického segmentu, inovované kanály a klíčoví partneři, nové věrnostní odměny a odpočet ceny pro segment starších zákazníků. Na závěr bylo pro managment kliniky navrženo další použití nového BM.
Klíčová slova: business model navigator; zdravotnictví; analýza; business model; inovace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bachelor of Business Administration
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 9. 2023
Datum podání práce: 11. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85843/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: