Digitalizace byznys procesů ve vybraném podniku

Název práce: Digitalizace byznys procesů ve vybraném podniku
Autor(ka) práce: He, Anton
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Machek, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Podrobný popis procesu identifikace byznys procesů, které potřebují digitalizaci, klasifikace těchto byznys procesů do kategorií (marketing, prodej, servis, personalistika), zkoumání a definice nástrojů digitalizace, praktické využití těchnto nástrojů pro vytvoření prototypů digitalizace byznys procesů a jejich implementace.
Klíčová slova: Digitalizace; CRM; nabytkářský průmysl
Název práce: Digitalization of business processes in a chosen company
Autor(ka) práce: He, Anton
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Machek, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Detailed description of the process of identifying business processes that need digitalization, classification of these business processes into categories (marketing, sales, service, HR), research and definition of digitalization tools, practical use of these tools to create prototypes of digitalization of business processes and their implementation.
Klíčová slova: Digitalization ; CRM; furniture business

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 10. 2022
Datum podání práce: 14. 5. 2024
Datum obhajoby: 21. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82560/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: