Determinanty cen ropy, pšenice a zlata na světových trzích 2021-2022

Název práce: Determinanty cen ropy, pšenice a zlata na světových trzích 2021-2022
Autor(ka) práce: Novák, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na teoretickou a praktickou analýzu determinantů cen ropy, pšenice a zlata. V teoretické části jsou diskutovány existující teorie vzácnosti, vyčerpatelnosti a výsledky studií zkoumající ceny komodit. Dále jsou zkoumány komoditní burzy, komoditní indexy, komoditní kontrakty či jejich účastníci. V praktické části je sestaveno 6 ekonometrických modelů pomocí metody nejmenších čtverců. V modelech se projevily jako statisticky významné reálné efektivní směnný kurz a reálná úroková míra.
Klíčová slova: trh s komoditami; ceny komodit; ropa; zlato; metoda nejmenších čtverců; úroková míra; pšenice; determinanty; směnný kurz
Název práce: DETERMINANTS OF CRUDE OIL, WHEAT, AND GOLD PRICES ON GLOBAL MARKETS 2021-2022
Autor(ka) práce: Novák, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master's thesis focuses on the theoretical and practical analysis of the determinants of crude oil, wheat, and gold prices. In the theoretical section, existing theories of scarcity, exhaustibility, and the outcomes of studies investigating commodity prices are discussed. Additionally, commodity exchanges, commodity indexes, commodity contracts, and their participants are examined. The practical section involves the construction of six econometric models using the ordinary least squares method. Real effective exchange rates and real interest rates emerged as statistically significant factors in those models.
Klíčová slova: gold; interest rate; commodity prices; wheat; ordinary least squares method; exchange rate; commodity market; crude oil; determinants

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2023
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83179/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: