Analýza vlivu energetických štítků na ceny rezidenčních nemovitostí

Název práce: Analýza vlivu energetických štítků na ceny rezidenčních nemovitostí
Autor(ka) práce: Máša, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Podškubka, Tomáš
Oponenti práce: Rýdlová, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat vliv průkazu energetické náročnosti budov, známého jako energetický štítek, na ceny rezidenčních nemovitostí, přesněji bytových jednotek v České republice. Práce je zaměřena především na přiblížení problematiky energetické náročnosti budov a propojení s dopadem na ceny bytů určených k prodeji a pronájmu. Analýza je provedena na vybraných krajských městech skrze lineární regresní model, který vyhodnocuje míru vlivu zvolených proměnných na cenu za metr čtvereční výše zmíněných bytů.
Klíčová slova: PENB; Energetický štítek; Analýza
Název práce: Analysis of the impact of energy labels on residential real estate prices
Autor(ka) práce: Máša, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Podškubka, Tomáš
Oponenti práce: Rýdlová, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this paper is to analyse the impact of the energy performance certificate of buildings, known as the energy label, on the prices of residential real estate, more precisely residential units in the Czech Republic. The main focus of the work is to present the issue of energy performance of buildings and its impact on the prices of apartments for sale and rent. The analysis is carried out on selected regional cities and through a linear regression model, which evaluates the degree of influence of selected variables on the price per square meter of the above-mentioned apartments.
Klíčová slova: Energy label; Analysis; PENB

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 6. 2023
Datum podání práce: 17. 12. 2023
Datum obhajoby: 31. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84839/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: