Strategická analýza

Název práce: Strategická analýza
Autor(ka) práce: Stránský, Jindřich
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mikovcová, Hana
Oponenti práce: Hönig, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je analyzovat současný stav řízení zásob v textilní společnosti a navrhnout systém, který povede ke zlepšení současného stavu. Teoretická část představuje základní pojmy z oblasti řízení zásob. Zabývá se jejich významem, členěním, funkcemi a popisuje nejběžnější metody jejich optimalizace. Praktická část je zaměřena na firmu Bellatex s.r.o. a představuje způsoby, kterými řídí své zásoby. Na závěr jsou uvedeny návrhy a doporučení, které mohou firmě pomoci vylepšit současný stav.
Klíčová slova: řízení zásob; optimalizace velikosti objednávky zásob; ABC analýza
Název práce: Inventory optimization in a selected company
Autor(ka) práce: Stránský, Jindřich
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mikovcová, Hana
Oponenti práce: Hönig, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the current state of inventory management in a textile company and to propose a system that will lead to an improvement of the current state. The theoretical part introduces the basic concepts of inventory management. It covers their importance, structure, functions and presents the most common methods of their optimization. The practical part is focused on the company Bellatex s.r.o. and presents the methods by which it manages its inventory. It concludes with suggestions and recommendations that could help the company to improve its current situation.
Klíčová slova: Inventory management; Abc analysis; Inventory order size optimization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2023
Datum podání práce: 17. 12. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84401/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: