Analýza vybraných bankovních akcií na trhu USA a Kanady

Název práce: Analýza vybraných bankovních akcií na trhu USA a Kanady
Autor(ka) práce: Vašák, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Tománek, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je fundamentální analýza čtyř bankovních akcií JP Morgan, Bank of America, Royal Bank of Canada a Toronto Dominium Bank. Na jejím základě je odvozeno investiční doporučení. Fundamentální analýza je rozdělena na tři části – globální, odvětvová a firemní. V globální fundamentální analýze se zabývám makroekonomickou situací a vývojem základních makroekonomických ukazatelů v USA a Kanadě. V odvětvové analýze zkoumám charakteristiky bankovnictví USA a Kanady a vývoj základních odvětvových ukazatelů. Ve třetí části využiji několik ohodnocováních modelů k výpočtu vnitřní hodnoty akcií a porovnám ji s tržní cenou.
Klíčová slova: fundamentální analýza; akcie; JP Morgan; Bank of America; vnitřní hodnota; Royal Bank of Canada; Toronto Dominium Bank
Název práce: Analysis of selected bank stocks in the US and Canadian markets
Autor(ka) práce: Vašák, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Tománek, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this thesis is a fundamental analysis of four bank stocks JP Morgan, Bank of America, Royal Bank of Canada and Toronto Dominion Bank. Based on the conducted analysis, an investment recommendation is formulated. The fundamental analysis is divided into three parts - global, sector and firm. In the global fundamental analysis, I examine the macroeconomic situation and the evolution of key macroeconomic indicators in the US and Canada. In the sectoral analysis, I examine the characteristics of the U.S. and Canadian banking industry and the evolution of basic sectoral indicators. In the third section, I use several valuation models to calculate the intrinsic value of the stock and compare it to the market price.
Klíčová slova: fundamental analysis; intrinsic value; JP Morgan; Bank of America; Royal Bank of Canada; Toronto Dominium Bank; stocks

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 6. 2023
Datum podání práce: 7. 1. 2024
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84738/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: