Komparace formy nájemního a vlastního bydlení

Název práce: Komparace formy nájemního a vlastního bydlení
Autor(ka) práce: Shcherbina, Marina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce vytváří výpočetní model pro porovnání koupě nemovitosti a bydlení v nájmu. Analyzuje hodnoty vstupující do tohoto výpočtu a na základě této analýzy představuje současný a očekávaný budoucí vývoj těchto hodnot a modeluje konkrétní příklady. Práce ukázala, že navzdory převážejícímu názoru není koupě nemovitosti vždy výhodnější než bydlení v nájmu. Zároveň kalkulace ukazují že i poměrně malé změny v hodnotách jako jsou růst cen nemovitostí či inflace mají v delším období výrazný dopad na ziskovost jednotlivých variant. Doporučení na základě této analýzy a kalkulací je nekupovat na úvěr nemovitost v roce 2023, ale raději bydlet v nájmu a počkat na zlepšení ekonomických ukazatelů v příštích dvou letech. Poté by bylo vhodné aktualizovat vstupní hodnoty, podle současných předpokladů ale bude po cca dvou letech výhodnější koupit nemovitost.
Klíčová slova: Česká republika; Nájem; Koupě; Bydlení
Název práce: Comparison of renting and own housing in real estate
Autor(ka) práce: Shcherbina, Marina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis creates a model for comparing the options of purchasing of real estate and living in rent. Based on the analyzed values and calculations, the model presents current and expected future development of these values and help to modify specific examples. The work showed that, despite the prevailing opinion, buying a property is not always more advantageous than living in a rental. At the same time, the calculations show that even relatively small changes in values such as real estate price growth or inflation have a significant impact on the profitability of individual variants in a long term. The recommendation based on this analysis and calculations is not to buy a property using mortgage in 2023, but rather to live in a rental and wait for the improvement of economic indicators in the next two years. After that, it would be appropriate to update the input values, however according to current assumptions, it will be more profitable to buy a property after about two years.
Klíčová slova: Real estate; Rental; Own housing; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2019
Datum podání práce: 22. 1. 2024
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70872/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: