Marketingová komunikace AC Sparta Praha

Název práce: Marketingová komunikace AC Sparta Praha
Autor(ka) práce: Jůzová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Křivda, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce pojednává o marketingové komunikaci českého prvoligového fotbalového klubu AC Sparta Praha. V práci jsou popsány jednotlivé komunikační směry: fanoušci, obchodní partneři, média a zaměstnanci. Nějvětší pozornost je věnována komunikaci s důrazem na fanoušky. V závěru je zhodnocení komunikační strategie klubu a doporučení pro efektivnější komunikaci.
Klíčová slova: AC Sparta Praha; Marketingová komunikace; Marketing sportu
Název práce: Marketing communication of AC Sparta Praha
Autor(ka) práce: Jůzová, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Křivda, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work deals with marketing communication of famous football club AC Sparta Praha, playing the first football league in the Czech Republic. You can find 4 ways of communication: to fans, to media, to business partners and employees (players, management, ...). The biggest part of this work is dedicated to communication to fans. There are some results and proposals for more effective communication strategy at the end.
Klíčová slova: marketing communication; AC Sparta Praha; sport marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 5. 2008
Datum podání práce: 15. 12. 2008
Datum obhajoby: 4. 2. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15995/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: