Webový systém pro pořadatele letních táborů implementovaný za využití PHP frameworku Symfony

Název práce: Webový systém pro pořadatele letních táborů implementovaný za využití PHP frameworku Symfony
Autor(ka) práce: Židoň, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Luc, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Popularita dětských táborů neklesá a v dnešní digitální době má většina organizátorů dětských táborů své webové stránky, přes které rodiče přihlašují své děti na tábor. Poskytnout rodičům bezproblémový zážitek při podávání přihlášky a umožnit organizátorům táborů jednoduchou správu přihlášek však není tak snadné. Řešením je aplikace vytvořená v rámci této práce. Cílem práce bylo navrhnout a implementovat open-source webovou aplikaci pro pořadatele dětských táborů splňující potřeby rodičů přihlašujících své děti na dětské tábory a potřeby pořadatelů dětských táborů. Aplikace byla vytvořena na základě požadavků referenčního organizátora dětských táborů Domino. K vytvoření aplikace byly použity technologie Symfony, Doctrine, Twig, Bootstrap a Stimulus. Aplikace dává pod jednu střechu přihlášky, blog, fotogalerii, uživatelské účty a správu vlastních stránek. Hlavní výhodou oproti jiným řešením je možnost uvést v přihlášce několik dětí a kontaktů. Podání přihlášky je tak rychlejší a pohodlnější, protože není potřeba několikrát vyplňovat údaje o objednávajícím a stačí provést jednu platbu. Aplikace podporuje on-line platby, takže po zaplacení se platba automaticky zaznamená v systému a administrátor přihlášku pouze zkontroluje. Aplikace byla nasazena na PaaS (Plarform as a Service) platform.sh. Následně došlo k otestování s reálnými uživateli a aplikace byla upravena podle získané zpětné vazby. Aplikace je dostupná na GitHubu pod názvem Open Camp a licencí MIT.
Klíčová slova: webová aplikace; letní tábor; přihlášky; organizace táborů; PHP; Symfony
Název práce: Web system for summer camp organizers implemented using PHP framework Symfony
Autor(ka) práce: Židoň, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Luc, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The popularity of summer camps is not declining and in today's digital age, most summer camp organizers have a website through which parents register their children for camp. However, providing parents with a seamless camp registration experience and letting camp organisers easily manage registrations is not so easy. The solution is the application developed as part of this thesis. The aim of this thesis was to design and implement an open-source web application for summer camp organizers that meets the needs of parents registering their children to summer camps and the needs of summer camp organizers. The web application was created based on the requirements of the reference organizer of summer camps Domino. Symfony, Doctrine, Twig, Bootstrap and Stimulus technologies were used to create the application. The application offers camp registrations, blog, photo gallery, user accounts and management of custom web pages. The main advantage over other solutions is the ability to list multiple children and contacts in a single camp registration. This makes the camp registration process faster and more convenient, as there is no need to fill in the parent's details several times and each registration requires only one payment. The application supports online payments, so it is automatically recorded in the system and the camp registration is then checked by the administrator. The application has been deployed on PaaS (Plarform as a Service) platform.sh. Subsequently, the application was tested with real users and modified according to the feedback received. The application is available on GitHub under the name Open Camp and MIT license.
Klíčová slova: web application; summer camp; registrations; camp organization; PHP; Symfony

Informace o studiu

Studijní program / obor: Znalostní a webové technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2023
Datum podání práce: 29. 4. 2024
Datum obhajoby: 2024

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: